ტირაჟი

ტირაჟების შედეგების შესამოწმებლად
მიუთითეთ აუცილებელი ცნობები

აკრიფეთ ტირაჟის № ქვემოთმოცემულ ველში

Введите 9 цифр

ინფორმაციის მისაღებად დაადასტურეთ
მოქმედება და დააჭირეთ შემდეგს

ჩეკის შესამოწმებლად დააჭირეთ

ჩეკი

საიტზე არსებული ინფორმაცია წარმოდგენილია
შედარების მიზნით

попап 1 попап 2

НИЖЕ ПРЕДСТВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ ЧЕКЕ

 • № ЧЕКА XXX XXX XXX XXX
 • ДАТА И ВРЕМЯ: 29.11.2019 15:01:23
 • СТАВКА: 45
 • ИГРА: КЕНО
 • ИТОГ: 35, 45, 55
ВЫИГРЫШ
22500
 • СТАВКА: 45
 • ИГРА: КЕНО
 • ИТОГ: 35, 45, 55
ВЫИГРЫШ
22500

НИЖЕ ПРЕДСТВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О ТИРАЖЕ

 • № ТИРАЖА XXX XXX XXX
 • ИГРА: КЕНО
 • РЕЗУЛЬТАТ: 35, 45, 55